Hoe kies je een arts om me door het behandelingstraject van baarmoederfibromen te helpen?

Het recht om te kiezen welke arts je raadpleegt is gewoon … een mensenrecht. Het is geen voorrecht, maar een basisrecht. Het is zelfs wettelijk vastgelegd:

Elk mens heeft het recht om vrij te kiezen tussen verschillende behandelingsprocedures en verstrekkers op basis van adequate informatie. De patiënt heeft het recht om te beslissen welke diagnostische onderzoeken en therapieën hij of zij ondergaat, en van welk(e) huisarts, specialist of ziekenhuis hij of zij gebruikmaakt – Europees handvest van de rechten van de patiënten.

Dit gezegd zijnde: hoe ga je nu eigenlijk precies te werk bij het kiezen van een gynaecoloog om je te begeleiden bij het behandelingstraject van baarmoederfibromen? En hoe praat je erover met je arts om gehoord te worden?

Beoordelingen
Vriendinnen, familieleden, “lotgenoten” op internetforums en zelfs de volgende vrouw in de rij in de supermarkt kunnen allemaal informatiebronnen zijn wanneer je op zoek bent naar een nieuwe arts. Heeft de arts de juiste kennis, speciaal op het gebied van de symptomen en oorzaken van baarmoederfibromen? Het is ook belangrijk om in contact te komen met artsen die ervoor zorgen dat ze op de hoogte blijven van het onderwerp. Er wordt namelijk voortdurend vooruitgang geboekt op het gebied van behandelingen en er komen steeds meer behandelingen die minder invasief zijn.

De manier waarop een arts met patiënten omgaat, is ook heel belangrijk. Het is misschien niet (of juist wel!) de hoogste prioriteit op jouw lijstje, maar de psychologische behoeften van patiënten zijn niet te onderschatten. Niet alleen wil en verdient iedereen het om met respect behandeld te worden, maar een goede omgang met patiënten verbetert ook de patiëntuitkomsten. Dit betekent dat we over het algemeen gezonder zijn als we tevreden zijn over onze artsen.

Toegang
Als je voor één consultatie gaat, is ver reizen nog wel te doen. Er zijn echter vrouwen die vanwege de behandeling van hun symptomen vaker afspraken nodig hebben. Dan wordt het bij de keuze van een arts belangrijk dat het ziekenhuis en/of de gynaecoloog gemakkelijk bereikbaar is.

Ziekenhuisprivileges
Artsen kunnen niet zomaar in elk ziekenhuis werken dat ze willen. Iedere arts is verbonden aan één of twee ziekenhuizen waarin hij of zij patiënten kan ontvangen, moderne tests kan laten uitvoeren en indien nodig operaties kan uitvoeren. Als één van deze dingen tot de mogelijkheden behoort, zorg er dan voor dat je naar een ziekenhuis gaat waar je jou op je gemak voelt.

Filosofie
Hoewel de belangrijkste rol van een arts is om zijn best te doen om de gezondheid van al zijn patiënten te behouden en te verbeteren, verschillen de onderliggende filosofieën en prioriteiten van elke arts terecht van dit kader. Bij het kiezen van een behandeling voor baarmoederfibromen spelen een aantal zaken een rol. Ben je bezorgd over jouw vruchtbaarheid of niet? Het antwoord op deze vraag heeft een grote invloed op welke behandelingen je al dan niet bereid bent te overwegen. Verkies je medicatie boven een andere ingreep? Wat de antwoorden ook mogen zijn, het vinden van een arts bij wie je het gevoel hebt samen te werken in plaats van tegen te werken, zal mogelijk frustraties wegnemen.

En een tweede opinie?
Niemand van ons is een computer, en daarom zijn de diagnose- en behandelingsprocessen niet geautomatiseerd of gegarandeerd waterdicht. Zelfs met het onderzoek, het harde werk en de investeringen van beide partijen, is het soms nodig een tweede mening te vragen. Redenen om dit te doen zijn onder andere het vergroten van je eigen zekerheid over de diagnose en de beste behandelingsroute, het leren kennen van een breder scala aan behandelingsopties, of een ander deskundig paar ogen een frisse blik laten werpen op je voorgeschiedenis en huidige situatie.

Om deze en andere redenen is het volledig gerechtvaardigd om een andere arts te raadplegen voor een definitief behandelingsplan. De betrokken artsen zullen zich niet, of zouden zich niet beledigd mogen voelen. Uiteindelijk ben jij toch degene die moet leven met de resultaten van de beslissingen die worden genomen.

Zorg dat je de diagnose en behandeling krijgt die je nodig hebt en verdient!