Wat veroorzaakt baarmoederfibromen?

Baarmoederfibromen (vleesbomen, myomen) zijn goedaardige knobbels of gezwellen die in de baarmoeder groeien. De precieze oorzaak is niet bekend, maar onderzoek toont aan dat een aantal factoren de kans kunnen vergroten op het mogelijke ontstaan van baarmoederfibromen. Om vrouwen een beter inzicht te geven over mogelijke oorzaken van baarmoederfibromen, hebben we hieronder informatie gebundeld.

Leeftijd

Baarmoederfibromen komen vaker voor naarmate vrouwen ouder worden en dit totdat ze de leeftijd van de menopauze bereiken (rond 51 jaar). Het lijkt erop dat het aantal vastgestelde baarmoederfibromen sterk stijgt bij vrouwen in hun veertiger jaren. Dit betekent niet noodzakelijk dat fibromen vaker voorkomen bij vrouwen in de veertig, maar eerder dat de kans bestaat dat reeds aanwezige fibromen sneller beginnen groeien of dat de symptomen duidelijker worden.

Aantal kinderen

Vrouwen die bevallen zijn, hebben een lager risico op het ontstaan van baarmoederfibromen dan vrouwen die geen kinderen hebben gekregen. Dit risico verlaagt nog als een vrouw meer kinderen heeft én eveneens als er kortere periodes tussen elke geboorte zitten. Kinderen krijgen kan het risico op fibromen aldus verlagen, omdat een zwangerschap de tijd beperkt dat een vrouw wordt blootgesteld aan hoge concentraties van een specifiek hormoon, genaamd oestrogeen.

Hoge bloeddruk of risico op een hartziekte

Vrouwen met een hoge bloeddruk of risico op een hartziekte hebben een grotere kans op het ontstaan van baarmoederfibromen. Eén studie heeft aangetoond dat een hoge bloeddruk verbonden is met een hoger risico op het ontstaan van baarmoederfibromen, zelfs als er rekening wordt gehouden met de medische zorg en behandeling met geneesmiddelen voor de bloeddruk.

Menopauze

Vrouwen die door de menopauze heen zijn, hebben een lager risico op het ontstaan van baarmoederfibromen. Bij postmenopauzale vrouwen krimpen bestaande baarmoederfibromen meestal, omdat de oestrogeenspiegel in het lichaam dan heel laag wordt. Als baarmoederfibromen geen oestrogeen meer krijgen, krimpen ze.

Etnische afkomst

Baarmoederfibromen komen 2 tot 3 keer vaker voor bij vrouwen van Afro-Caraïbische afkomst. Bovendien zijn ze bij hen meestal groter, talrijker en ontstaan ze op een jongere leeftijd.

Lichaamsbeweging

Vrouwen met een actieve levensstijl die veel bewegen, hebben een lager risico op het ontstaan van baarmoederfibromen. Eén studie heeft aangetoond dat het risico met wel 40% afneemt.

Familievoorgeschiedenis

Het ontstaan van baarmoederfibromen blijkt vaker voor te komen als er reeds een familiale voorgeschiedenis is. De kans dat vrouwen met baarmoederfibromen een nauwverwant vrouwelijk familielid- zoals een zus of moeder -met dezelfde aandoening hebben, lijkt groter te zijn dan bij vrouwen zonder baarmoederfibromen.

Overgewicht

Het risico op baarmoederfibromen is hoger bij vrouwen met overgewicht en het risico lijkt evenredig te stijgen met de hoeveelheid overgewicht. Dit kan het gevolg zijn van hormonale veranderingen gelinkt aan dit overgewicht.

Leeftijd van de eerste menstruatie

De leeftijd van de eerste regels varieert en is enorm afhankelijk van de regio, het ras, genetische factoren, enz., maar de gemiddelde leeftijd ligt rond 13 jaar. Er is een iets hoger risico op het ontstaan van baarmoederfibromen als de eerste regels op vroege leeftijd optreden. Meisjes die 10 jaar of jonger waren toen ze hun eerste menstruatie kregen, hebben een hoger risico op baarmoederfibromen dan meisjes die bij hun eerste menstruatie 12 jaar waren. Meisjes bij wie de regels op 16-jarige leeftijd begonnen zijn, hebben een lager risico op het ontwikkelen van baarmoederfibromen. Het vroege begin van een menstruatie kan het risico op het ontstaan van baarmoederfibromen iets verhogen, omdat de wand van de baarmoeder meer veranderingen, zogenaamde celdelingen, ondergaat. Hierdoor neemt de kans op een fout in het celdelingsproces toe – wat leidt tot de vorming van baarmoederfibromen.

Andere onderwerpen

It seems we can't find what you're looking for.